Καταγραφή και αποτύπωση επίγειου δικτύου Ηλεκτροφωτισμού – EnerGIS

energisΗ Μηχανογραφική μπορεί να συνεργαστεί με το Δήμο σας για την αποτύπωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, καταγράφοντας όλα τα κρίσιμης σημασίας δεδομένα για κάθε μετρητή και φωτιστικό σώμα. Η χρήση του EnerGIS. περισσότερα...

Εφαρμογή ενεργών πολιτικών μειώσεις δαπάνης ηλεκτροφωτισμού - Energy Save

energysaveΗ Μηχανογραφική ανέπτυξε την ομάδα υπηρεσιών και προϊόντων EnergySave με τέτοιο τρόπο ώστε η μία υπηρεσία να αποτελεί φυσικό επόμενο της προηγούμενής της. Προτυποποιήσαμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας περισσότερα...

Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ