Οικονομική ανάλυση - InFINity | Analysis

inf analysisΤο Οικονομικό Παρατηρητήριο των Ο.Τ.Α παρεμβαίνει στην Οικονομική Διοίκηση του Δήμου, σε περίπτωση για δυο συνεχόμενα τρίμηνα υπάρξει απόκλιση άνω του 10% στους τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισμού. περισσότερα...

Ο.Π.Δ - Στοχοθεσία

stoxoΣτο πλαίσιο σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού αλλά και της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών όπως περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 228 / 18-11-2012).  περισσότερα...

Παρακολούθηση στοχοθεσίας

stox planΣτο απαιτητικό και αυστηρά καθορισμένο νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ, οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ προγραμματίζουν την επιχειρησιακή τους δράση. Ο προγραμματισμός αυτός αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης... περισσότερα...

Ισολογισμός

isologismosΜε εμπειρία στην κατάρτιση ισολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999. περισσότερα...

Κατάρτιση προϋπολογισμού

proypol

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού ενός Δήμου ή των φορέων που έχει υπό την εποπτεία του αποτελεί πλέον την πιο κρίσιμη διαδικασία στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να λαμβάνει υπόψιν πολλές περισσότερα...

Λογιστική υποστήριξη

logistikiΗ εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σε Δήμους και ΝΠΔΔ αποτελεί σημαντικό τμήμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας μας και γίνεται πάντοτε από εξειδικευμένα στελέχη με πλούσια εμπειρία στη Γενική Λογιστική. περισσότερα...

ΔΕΔΔΗΕ διαχείριση εσόδων - InFINity | Electricity In

Electricity InΗ υπηρεσία Infinity Electricity In αφορά στην επεξεργασία και ανάλυση πρωτογενών δεδομένων του αρχείου στοιχείων τελών ακινήτων ηλεκτροδοτούμενων παροχών, που λαμβάνουν οι Δήμοι από τον ΔΕΔΔΗΕ σε ετήσια βάση. περισσότερα...

ΔΕΔΔΗΕ διαχείριση εξόδων - InFINity | Electricity Out

Electricity OutΗ υπηρεσία Infinity Electricity Out αφορά στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων των αρχείων που λαμβάνουν οι Δήμοι από τη ΔΕΗ σχετικά με την κατανάλωση για όλους τους μετρητές που ανήκουν στο Δήμο, τις χρεώσεις όπως... περισσότερα...

Συγκριτική στάθμιση εσόδων – δαπανών InFINity |Balance

balanceΗ παρούσα ανάλυση αποτελεί ένα γεωχωρικό οδηγό κόστους – οφέλους των υπηρεσιών του Δήμου. Η ανάλυση θα ξεκινήσει από το γενικό προς το ειδικό, προσφέροντας εις βάθος αναζήτηση προβλημάτων και προτείνοντας μέτρα. περισσότερα...

Αποτύπωση και ανάλυση δεδομένων τηλεπικοινωνιακών Δαπανών - InFINity |Telecom

telecomΟι Δήμοι σαν φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ενταχθεί σε ένα από τα τέσσερα ιδεατά δίκτυα του δικτύου Σύζευξης, που καλύπτει όλους του φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών εξασφαλίζοντάς του ανοιχτή επικοινωνία... περισσότερα...

Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ