Οργανωτική Δομή

 

btreeΟ σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της εταιρείας μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή και παραμένει το ανθρώπινο δυναμικό της , αφού η τεχνογνωσία, αν και υποστηρίζεται από τον εξοπλισμό, δημιουργείται από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι μας, εκτός από γνώστες του αντικειμένου τους, πολλές φορές, γίνονται πρωτοπόροι στην παραγωγή και εξέλιξη νέων προϊόντων, που απευθύνονται στην λειτουργία των υπηρεσιών των ΝΠΔΔ αλλά και στην ανάλυση των οικονομικών τους δεδομένων.

Με γνώμονα τον σεβασμό του πελάτη μας τηρούμε τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας και παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Εφαρμόζοντας απλές και ευέλικτες λειτουργικές δομές ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες των πελατών μας.


Η δομή της εταιρίας διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα :

  • Υποστήριξης Δημόσιου Λογιστικού Σχεδίου, Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου (Γενική, Αναλυτική Λογιστική, Δ.Λ.Π.) σε φορείς Δημοσίου
  •  Υπηρεσιών Συμβούλων - Οικονομικής Ανάλυσης στους ΟΤΑ
  • Έρευνας & Ανάπτυξης Εφαρμογών και νέων Υπηρεσιών
  • Οργάνωσης και  Μηχανογράφησης Ιδωτικού Τομέα
  • Τμήμα Service Hardware, Δικτύων , Εξοπλισμού
  • Πωλήσεις
  • Λογιστήριο
Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ