Ακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις στη διαχείριση ποιότητας, τόσο για το εσωτερικό της επιχείρησής μας, όσο και στις σχέσεις μας με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας πιστοποιούνται για την αξιοπιστία και την ποιότητά τους από το 2008 κατά ISO 9001.

Η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών και δεδομένων πελατών, προμηθευτών και συνεργατών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό, πιστοποιηθήκαμε κατά ISO 27001, το διεθνές πρότυπο που αποτελεί αδιαμφισβήτητο οδηγό για κάθε φορέα που επιθυμεί να ελέγξει και να βελτιστοποιήσει τα μέτρα ασφαλείας και τις διαδικασίεςτου ως προς όλες τις πλευρές της ασφάλειας πληροφοριών. Παράλληλα, λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και κάναμε τις απαραίτητες προσαρμογές στις διαδικασίες μας, ώστε να λειτουργούμε σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Πιστοποιητικό ELOT EN ISO 900132015 252722018 Ελληνικά ID 83867 1

         Πιστοποιητικό ISO2IEC 2700132013 82322018 Ελληνικά ID 85837 1
 Πιστοποιητικό IQNET ISO2IEC 2700132013 82322018 ID 85841 1    Πιστοποιητικό IQNET ELOT EN ISO 900132015 252722018 ID 83871 1
Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ